DOKUMENTY

 

Caetano Veloso a brazilský tropikalismus, Milan Tichý 2012

Magisterská diplomová práce Caetano Veloso a brazilský tropikalismus analyzuje stejnojmenné hudební hnutí, které proběhlo v Brazílii v letech 1967 a 1968. Na pozadí zlomového politického vývoje konce dekády sleduje jeho souvislosti a vzájemné synergie s avantgardním uměním vznikajícím ve stejné době na poli inovátorské výtvarné tvorby Hélia Oiticicy, radikálního divadla Oficina, Glauberem Rochou zastoupenou novou vlnou brazilského filmu nebo skupinou konkretistických básníků kolem bratrů Camposů. Dále se zabývá vazbami a podobnostmi hnutí s esteticko-filozofickými pozicemi brazilských modernistů a sleduje význam tropikalismu pro další směřování brazilské písňové tvorby. Této analýze předchází shrnutí celého vývoje brazilské hudebnosti, které mapuje nejen její kořeny, ale i všechny klíčové momenty, impulsy, trendy a vzájemné souvislosti. Důraz je kladen na v Brazílii dominantní tvorbu písňovou.

Caetano Veloso a brazilský tropikalismus, Milan Tichý 2012 [Diplomka]